fbpx

Felhasználási feltételek és adatvédelmi szabályzat

Politica de confidențialitate

The Marketing Creative and Web Agency S.R.L. respectă și acordă o importanță deosebită protecției datelor Dvs. personale, pentru că respectăm principiul vieții private și al transparenței prelucrării datelor cu caracter personal. De aceea societatea noastră depune toate eforturile necesare pentru asigurarea unui nivel adecvat al protecţiei.

Societatea noastră urmărește conformarea tuturor prevederilor legale în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, astfel respectăm prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și prevederile Legii 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia
datelor). 

Din acest motiv depunem toate eforturile ca prin prezenta Politică de confidențialitate să vă explicăm intelegibil și clar modul în care societatea noastră vă colectează, stochează, prelucrează, transmite, transferă informațiile privind datele Dvs. cu caracter personal.
De asemenea, este important să verificaţi frecvent actualizările Politicii de confidenţialitate. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidenţialitate va fi întotdeauna disponibilă aici. Puteţi verifica „data intrării în vigoare” postată în partea superioară pentru a afla când a avut loc ultima actualizare a Politicii de
confidenţialitate. 

Vă rugăm, să citiți Politica de confidențialitate cu atenție, pentru a fi informat despre prelucrările datelor Dvs. cu caracter personal și drepturile Dvs. în legătură cu acestea.

Cine suntem?

Societatea noastră, în calitate de operator de date cu caracter personal poate fi identificată prin următoarele: The Marketing Creative and Web Agency S.R.L cu sediul în Miercurea-Ciuc, str. Petőfi Sándor, nr. 37, etaj 2, avînd cod unic de înregistrare fiscală 40975373, înregistrat la Reg. Com sub nr. J 19/344/12.04.2019.
În cazul în care aveți orice întrebări, nelămuriri în legătură cu Politica noastră de confidențialitate vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail hello@hamm.ro unde vă stăm la dispoziție și vă răspundem cu plăcere.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Potrivit definiției Regulamentului UE 2016/679 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date
“date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii
privind o persoană fizică identificată sau identificabilă
(“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este
o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect,
în special prin referire la un element de identificare, cum
ar fi un nume, un număr de identificare, date de
localizare, un identificator online, sau la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice,
fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau
sociale.
”operator de date” înseamnă conform art. 4 din
Regulamentul general privind protecția datelor,
persoana fizică sau juridică, care, singur sau împreună
cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare
a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și
mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii
sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice
pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul
Uniunii sau în dreptul intern
”persoana împuternicită de operator” înseamnă
persoana fizică sau juridică, care prelucrează datele cu
caracter personal în numele operatorului.

Ce date cu caracter personal prelucrăm, cu ce scop și pe baza cărui temei legal?

1. Date solicitate la înregistrarea în Aplicație și crearea contului de Utilizator

În cazul în care doriți să utilizați serviciul de a comanda
diferite mâncăruri, băuturi on-line oferit prin
intermediul Aplicației, va trebui să vă înregistrați prin
deschiderea unui cont de Utilizator, în Aplicație. Vă
solicităm să ne furnizați următoarele informații valide,
corecte pentru a putea procesa Comanda, a putea livra
produsele: nume, prenume, număr de telefon, adresa
de e-mail.La înregistrare o să vă solicităm și o parolă, iar
Aplicația o să vă genereze un cod digital din 4 numere,
care are rolul de a fi un cod unic de identificare,
asigurând astfel identificarea Dvs., excluderea erorilor
de identificare, a fraudelor și utilizarea în siguranță a
Aplicației.
Temeiul legal: Consimțământul Dvs. exprimat în mod
neechivoc și expres.
Ne asigurăm că aveți o opțiune simplă de a vă putea
retrage consimțământul în orice moment, prin
dezabonare și puteți să ne semnalați opoziția la
prelucrarea datelor Dvs. sau orice alte fel de întrebări,
probleme la adresa de e-mail: hello@hamm.ro sau pe
fereastra specială afișată în acest scop în Aplicație.

2. Date solicitate la utilizarea Aplicației

Datele de localizare: la utilizarea Aplicației o să vă
solicităm datele adresa de mail, număr de telefon, nume
și prenume prin care puteți intra de fiecare dată în
contul Dvs, iar datele de localizare vă sunt solicitate
pentru a vă putea oferi servicii la un grad mare
comfortabilitate, și servicii care corespund nevoilor Dvs.
Vă oferim opțiunea de a seta datele de localizare ori prin
utilizarea opțiunii de a permite prelucrarea datelor de
localizare direct de pe telefonul mobil, ori prin setarea
datelor de localizare manual de fiecare dată cînd vă
modificați locația și doriți să utilizați dintr-o locație
diferită serviciile Aplicației. În cazul activării automate a
acestei funcții în telefonul mobil sau în tablet, opțiunea
va fi ținut în minte de aplicație, dezactivarea funcțiunii
trebuind realizată manual, în opțiunile dispozitivului
utilizat.
Temeiul legal al prelucrăii datelor Dvs. de localizare este
consimțământul Dvs. exprimat în mod expres și
neechivoc.
Ne asigurăm că aveți o opțiune simplă de a vă putea
retrage consimțământul în orice moment, prin
dezabonare și puteți să ne semnalați opoziția la
prelucrarea datelor Dvs. sau orice alte fel de întrebări,
probleme la adresa de e-mail: hello@hamm.ro sau pe
fereastra specială afișată în acest scop în Aplicație.
Nu sunteți obligat să ne furnizați datele Dvs. cu caracter
personal, însă livrarea unor servicii ale Aplicației și / sau
utilizarea Aplicației la un nivel înalt de control, s-ar
putea să fie posibilă doar pe baza acestor date.
Datele de livrare: adresa Dvs. de livrare vă este
solicitată pentru a vă putea fi livrată comanda.Vă rugăm
să furnizați date exacte, veridice și valide,
Administratorul Aplicației neavând nicio
responsabilitate, și neputând fi tras la răspundere în
niciun mod și în nicio măsură pentru cazul în care
comanda Dvs. nu va putea fi livrată de către restaurant
datorită faptului că ne-ați furnizat o adresă de livrare
greșită.
Temeiul legal: îl constituie obligația de a executa
contractul, adică de a îndeplini comanda de livrare.
Tipul, felul, denumirile și cantitățile mâncărurilor și
băuturilor comandate: aceste date vă sunt solicitate
pentru ca restaurantele alese de către Dvs. prin
intermediul Aplicației să poate livra comanda Dvs.
Temeiul legal: îl constituie obligația de a executa
contractul, adică de a îndeplini comanda de livrare.
Atenționare !!!!!!! Limită de vârstă
Vă atragem atenția ca pentru a putea utiliza Aplicația
și pentru a putea beneficia de Serviciul de a putea
comanda mâncare și băuturi de la Restaurantele listate
în Aplicația noastră, Utilizatorul la data creării contului
de utilizator va trebui să aibă 16 ani împliniți. În
România 16 ani împliniți este vârsta stabilită de lege de
la care persoana poate decide singur despre
dezvăluirea și consimțământul asupra prelucrării
datelor sale cu caracter personal. Vizitatorii Aplicației
care nu au 16 împliniți și nu au acordul deplin al
părinților și / sau al unui adult sub supravegherea
legală se află trebuie să înceteze imediat accesul
Aplicației și să părăsească pagina acesteia fără nicio
întârziere.
Administratorul Aplicației are dreptul de a închide
imediat și de interzice fără nicio altă notificare accesul
Aplicației persoanelor care furnizează date de
identificare greșite la crearea contului.
Totodată, vă atragem atenția ca beneficierea de unele
servicii prin intermediul Aplicație, precum comanda
băuturilor alcoolice de la restaurante este legată de
limită de vârstă legală, respectiv 18 ani. Astfel,
Aplicația nu va permite finalizarea comenzii în cazul
persoanelor care doresc să comande băuturi alcoolice
prin intermediul Aplicației și nu au 18 ani împliniți, iar
restaurantele vor putea refuza predarea comenzii, în
fiecare caz când destinatarul livrării nu are 18 ani
împliniți, iar comanda conține băuturi alcoolice.
În cazul în care utilizatorul va furniza date greșite,
fictive sau incorecte la creearea contului de utilizator,
Administratorul își rezervă dreptul de a suspenda sau
de a șterge de îndată contul respectiv.
Perioada de retenție a datelor cu caracter personal
Socitatea noastră vă reține datele cu caracter personal
atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului
pentru care au fost furnizate, adică până când utilizați
contul Dvs. de utilizator deschis în Aplicație, și până nu
solicitați închiderea acestui cont.
În cazul datelor cu caracter personal pe care le
dezvăluim restaurantelor de la care ați comandat în
vederea îndeplinirii comenzii Dvs., precum adresa de
livrare, numele și prenumele, tipul, felul, deumirile,
cantitățile mâncărurilor și băuturilor pe care le-ați
comandat, pe aceste date restaurantele le rețin
conform obligațiilor lor legale și / sau contractuale
precum politica lor de confidențialitate proprie cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
În cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul cu
privire la furnizarea datelor Dvs. cu caracter personal, vă
puteți exercita oricând acest drept trimiţând un e-mail la următoarea
adresă hello@hamm.ro

Partajarea datelor cu caracter personal

Este posibil să dezvăluim informațiile obținute de la Dvs.
cu următorii destinatari, persoane împuternicite de
operator, în măsura în care este necesar:
– angajații societății
– furnizorii serviciilor:
– restaurantele listate în Aplicație de la care comandați,
utilizând Aplicația, pe datele cărora puteți să le
verificați înainte de lansarea comenzii
– Google Playstore aici puteți să consultați politica de
confidențialitate https://policies.google.com/privacy,
– App Store aici puteți să consultați politica de
confidențialitate https://support.apple.com/enus/HT210584
– Google Ads aici puteți să consultați politica de
confidențialitate https://ads.google.com/ Google
Ads este certificat Privacy Shield
– Google Analytics – servicii de marketing, aici puteți să
consultați politica de confidențialitate
https://support.google.com/analytics/answer/60042
45?hl=en, Google Analytics este certificat ”Privacy
Shield”
– Facebook retargeting – Facebook Ireland Limited,
Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Ireland
(„Facebook”), aici puteți să consultați politica de
confidențialitate
https://www.facebook.com/business/gdpr,
Facebook este certificat ”Privacy Shield”
– globalpaymantsinc.com – serviciu de plată online ,
Global Payments s.r.o. Praga Sucursala București,
https://www.globalpaymentsinc.com/en-gb/privacystatement, https://www.globalpaymentsinc.com/engb/accept-payments/ecommerce/privacy
– dezvăluim datele Dvs. cu caracter personal altor
entități, inclusiv dar fără a se limita la autorități,
organe de urmărire și cercetare penală, instanțe de
judecată, pentru a ne îndeplini obligațiile legale,
pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau
siguranța societății
Utilizarea de pluginuri
Serviciile noastre pot utiliza pluginuri („Pluginuri”).
Atunci când utilizaţi un Serviciu care conţine Pluginuri,
informaţiile pot fi transferate direct de pe dispozitivul
dvs. către operatorul reţelei de socializare. Noi nu avem
nicio influenţă asupra datelor colectate de Plugin. Dacă
sunteţi conectat la o reţea de socializare, modul în care
utilizaţi Serviciul nostru poate apărea în contul dvs. din
reţeaua de socializare. Dacă interacţionaţi cu
Pluginurile, de exemplu, făcând clic pe „Îmi place”,
„Urmăreşti” sau „Distribuie” ori dacă introduceţi un
comentariu, aceste informaţii vor apărea automat în
profilul dvs. de pe reţeaua de socializare.
Chiar dacă nu sunteţi conectat la un cont pe o reţea de
socializare, este posibil ca Pluginul să transmită adresa
dvs. IP către operatorii reţelei de socializare. Aveţi în
vedere acest lucru atunci când utilizaţi Serviciile
noastre.
Pentru mai multe informaţii despre operatorii reţelelor
de socializare pentru Pluginurile utilizate în cadrul
Serviciilor noastre consultaţi informaţiile de mai jos:
Operatorii Pluginurilor utilizate în cadrul Serviciilor
noastre
Dacă sunteţi membru al uneia sau mai multor reţele de
socializare următoare şi nu doriţi ca Operatorul să
conecteze datele privind utilizarea Serviciilor noastre de
către Dvs. cu datele de membru stocate deja de
operatorul de date, deconectaţi-vă de la reţeaua de
socializare înainte de a utiliza Serviciile noastre.
1. Facebook – Operator de date: Facebook Ireland
Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2
Dublin, Ireland („Facebook”). Pentru informaţii
suplimentare, puteţi accesa site-ul web privind
politica de confidenţialitate Facebook la adresa
„https://www.facebook.com/about/privacy/”.
Asigurarea siguranței și a confidențialității
informațiilor Dvs.
Societatea noastră depune toate eforturile pentru a vă
prelucra datele cu caracter personale respectând
confidențialitatea acestora, și a trata toate informațiile
obținute de la Dvs. în condiții de siguranță. Astfel,
societatea noastră a luat toate măsurile
corespunzătoare, tehnice, fizice și organizatorice pentru
a asigura stocarea și prelucrarea datelor cu caracter
personal și in condiții de siguranță, și pentru a ne
conforma prevederilor Regulamentului UE 2016/679
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date. Totuși, trebuie să aveți în
vedere, ca deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a
vă proteja informațiile, nicio pagină de internet, nicio
transmisiune pe internet, niciun computer și nicio
conexiune wireless nu sunt niciodată complet sigure.
Astfel, Dvs. accesați pagina noastră de internet, utilizați
serviciile noastre și ne furnizați datele Dvs. cu caracter
personal pe propria responsabilitate,
Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal pot fi transferate în afara
Zonei Economice Europene, având în vedere ca pagina
noastră de internet utilizează servicii Google, Facebook,
globalpayments.com, etc.și alte servicii care pot stoca,
transfera datele de ex. în Statele Unite ale Americii,
Marea Britanie Pagina noastră de internet nu are niciun
acces cu privire la stocarea, prelucrarea datelor cu
caracter personal de către aceste furnizori de servicii,
însă depune toate eforturile pentru a obţine garanţiile
necesare protecţiei datelor cu caracter personal
conform prevederilor legale.
Drepturile Dvs. în legătură cu datele cu caracter
personal
Dvs. beneficiați, în conformitate cu prevederile
Regulamentului UE 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date, de următoarele drepturi:
Dreptul de a fi informat (art. 12-13): – aveți dreptul de a
fi informat referitor la detaliile informațiilor Dvs. pe care
le colectăm și prelucrăm, inclusiv cu privire la categoriile
de date colectate, scop, destinatari, transfer.
Dreptul de a rectifica datele ( art.16): – aveți dreptul să
ne solicitați rectificarea oricăror informații care sunt
inexacte sau eronate
Portabilitatea datelor (art. 20Aveți dreptul de a primi
datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați
furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de
vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele
dumneavoastră personale (pe care ni le-ați furnizat)
unei alte organizații. Aveți dreptul să primiți datele
dumneavoastră personale într-un format structurat,
folosit în mod curent și care poate fi citit automat.
Dreptul dumneavoastră de a primi datele
dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect
negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.
Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a
datelor dumneavoastră personale unei alte organizații
implică, de asemenea, transmiterea datelor personale
altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru
acest transfer).
Dreptul de acces la date (art.15): aveți dreptul să
solicitați acces la datele Dvs. pe care le colectează și
prelucrează societatea noastră
Dreptul de restricționare a prelucrărilor (art.18): aveți
dreptul de a solicita restricționarea prelucrării a
anumitor date, în măsura în care
– Dvs. contestați exactitatea datelor, pe o perioadă
care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
– prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii
datelor cu caracter personal, solicitând în schimb
restricționarea utilizării lor;
– operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter
personal în scopul prelucrării, dar Dvs. solicitați
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui
drept în instanță; sau
– Dvs. v-ați opus prelucrării (altele decât cele de
marketing direct), pentru intervalul de timp în care se
verifică dacă drepturile legitime ale operatorului
prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
Dreptul de a fi uitat (art.17): puteți beneficia fără
întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul
in care se aplică unul dintre următoarele motive:
– acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate sau
prelucrate;
– în cazul în care este retras consimțământul și nu
există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
– în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării
și nu există motive legitime care să prevaleze;
– în cazul în care datele cu caracter personal au fost
prelucrate ilegal;
– în cazul în care datele cu caracter personal trebuie
șterse pentru respectarea unei obligații legale;
– datele cu caracter personal au fost colectate în
legătură cu oferirea de servicii ale societății
informaționale menționate la art. 8 alin. (1) al
Regulamentului DGPR
– Conform prevederilor legale, pentru îndeplinirea
acestei cereri condițiile sunt următoarele: prelucrăm
datele dumneavoastră personale, si dacă datele
personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate, cu excepția
cazului în care datele sunt necesare: pentru
exercitarea dreptului la liberă exprimare și la
informare;pentru a ne conforma unei obligații legale
pe care o avem, în scopuri de arhivare în interes
public, științific sau pentru studii istorice sau în
scopuri statistice; sau pentru constatarea, exercitarea
sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul la obiecție: Acolo unde prelucrarea nu se
bazează pe consimțământul dumneavoastră, ci pe
interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe
părți, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea
datelor dumneavoastră personale din motive legate de
situația dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom
mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu
excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime
și imperioase care justifică prelucrarea și care
prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților
dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să
specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele
dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar
noi doar le vom restricționa. Puteți obiecta întotdeauna
la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop
de marketing întemeiat pe interesul nostru legitim,
oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul
s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți
retrage consimțământul.
Dreptul de a se opune la profilări (art. 21) aveți dreptul
de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când
aceasta se bazează pe prelucrarea automată.
Pentru a beneficia de oricare dintre drepturile
menționate mai sus, ne puteți trimite solicitarea la
adresa de e-mail: hello@hamm.ro
Puteți oricând să vă retrageți consimțământul cu privire
la prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal.
Dvs. beneficiați și de dreptul de a formula plângere către
societatea noastră la adresa str. Petőfi Sándor nr. 37
et.2, M-Ciuc, jud. Harghita .
și/ sau prin scrisoare trimisă la sediul societății noastre
identificată în preambulul Politicii de confidențialitate,
sau către Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care
considerați că este necesar și / sau considerați că orice
prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal încalcă în
orice mod legislație în vigoare.
Dreptul de a depune o plângere
În cazul în care sunteți nemulțumit cu modul de
prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal, sau dacă
considerați că s-a încălcat prin vreun mod legislația cu
privire la protecția datelor cu caracter personal puteți să
ne adresați o plângere la sediul societății menționat în
prezenta Politică deconfidențialitate , sau puteți să
depuneți plângerea la
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal,adresa B-dul G-ral.
Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336,
București, România număr telefon +40.318.059.211
+40.318.059.212, fax +40.318.059.602 e mail:
anspdcp@dataprotection.ro.

Scroll to top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
hu_HU
ro_RO hu_HU